"Bo liczy się człowiek (...)"

Działamy wspólnie na rzecz osobom poszkodowanym.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Aktualności

PIDiPO opracowuje standardy działalności odszkodowawczej, jak również przedstawia stanowisko branży w odniesieniu do projektów regulacji prawnych związanych z przedmiotem działania członków Izby.

Baza Wiedzy

Działanie i zaniechanie, niemożność ponoszenia winy i inne, znajdziesz w słowniku.

Najnowsze Publikacje

Znajdziesz tutaj najnowsze publikacje i komentarze dotyczące branży odszkodowawczej.

Orzecznictwo

Szczegółowe informacje dotyczące prawdziwych spraw, wyroki sądów i sygnatura akt.

Akty Prawne

Zmiany ustaw w kodeksie cywilnym, szczegółowe opisy, wyjaśnienia i komentarz eksperta.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Aktualności | Publikacje | Wpisy

Powiększenie Zarządu Izby

Wyzwania jakie stawiane są podmiotom świadczącym usługi pomocy konsumentom rynku finansowego spowodowały, że Zgromadzenie Delegatów powołało na stanowisko Wiceprezesa Izby Natalię Grabowską.  W związku z powyższym Zarząd Izby jest aktualnie czteroosobowy. Jednocześnie...

czytaj dalej

Jak zostać członkiem izby?

Zapraszamy wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Analiza orzecznictwa

Codziennie analizujemy sprawy w branży odszkodowawczej. Znajdziesz u nas aktualne opisy, analizy i interpretacje przepisów. Zabieramy głos w istotnych kwestiach prawnych.

100%

Zaangażowania w sprawy poszkodowanych

Naszą misją jest niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Nadrzędny celem jest stymulowanie rozwoju doradztwa odszkodowawczego w Polsce i podnoszenie poziomu usług świadczonych przez jej członków.

Pomoc

Adres

al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław

KRS: 0000356465
NIP: 8992693417
REGON: 021262413