Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.05.2010 r. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych z tą chwilą Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Nabyła Osobowość Prawną. Pierwszymi działaniami PIDiPO były wystąpienia do organów, z którymi Izba zamierza ściśle współpracować – Rzecznika Ubezpieczonych oraz Ministra Finansów.