Rzeczpospolita w publikacji z dnia 25.11.2010 r. wskazuje, że w obowiązującym obecnie stanie prawnym nie są w żaden sposób określone wymagania kwalifikacyjne dla doradców odszkodowawczych, tak więc świadczyć takie usługi mogą bardzo różne podmioty – w tym nie posiadające odpowiednich kompetencji. Dyrektor Katarzyna Przewalska z Ministerstwa Finansów poinformowała, że trwają prace nad stosownymi regulacjami prawnymi. Mogą one objąć swym zakresem rynek pracy liczący około 20 tyś osób.   Dziennik podkreśla, że PIDiPO podjęła działania w kierunku upowszechnienia ubezpieczenia OC zawodowej w branży doradztwa odszkodowawczego. Zwrócono także uwagę na konieczność kształcenia nie tylko doradców, ale i pośredników odszkodowawczych, aby nie doprowadzać do sytuacji, w których mogliby oni wprowadzić klienta w błąd.