W dniu 20.12.2010 r. Dziennik Ubezpieczeniowy poinformował, że Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił stanowisko w przedmiocie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Stanowisko Rzecznika jest związane z wystąpieniem tego organu do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały w celu usunięcia wątpliwości, jakie pojawiają się w tym zakresie w orzecznictwie. Jest to kolejne prokonsumenckie działanie tego rodzaju ze strony Rzecznika Ubezpieczonych, obok rozwiązań takich problemów, jak potrącanie przez ubezpieczycieli z odszkodowania kwoty stanowiącej równowartość zasiłku pogrzebowego, czy odmowy zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego odszkodowania za szkodę na osobie pasażera będącego posiadaczem pojazdu, którego ruch wyrządził szkodę.  W dziale publikacje zamieszczamy szerszą wypowiedź Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupy na ten temat.