W dniach 15-16 marca 2011 w Mszczonowie  w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbyła się konferencja Zadośćuczynienie bez tajemnic. Konferencja miała charakter praktyczny i omawiano zagadnienie na co dzień pojawiające w związku ze stosowaniem art. 445, 446 i 448 k.c. Przedmiotem wystąpień były obserwacje z likwidacji szkód, najnowsze trendy w orzecznictwie, a także postulaty dotyczące zagadnień prawnych związanych z likwidacją szkód osobowych.

Wśród prelegentów był Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa, który omawiał zagadnienia związane z obowiązywaniem w czasie regulacji dotyczących zadośćuczynienia, jak również przedstawił problematykę dotyczącą przedawnienia roszczeń za szkody na osobie. Także wśród uczestników dyskusji nie zabrakło doradców odszkodowawczych należących do Izby – reprezentowane były firmy Codex oraz Votum S.A. Wydarzenie było kolejnym spotkaniem branżowym, w którym doradcy odszkodowawczy byli nie tylko słuchaczami, ale podkreślali rolę branży, różnorodność jej przedstawicieli i jej znaczenie dla usprawnienia procesu likwidacji szkody.