Dnia 15 marca 2012 r. poseł PiS Jan Warzecha złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności firm świadczących usługi  dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W treści interpelacji działalność doradców odszkodowawczych została przedstawiona stronniczo, z pominięciem społecznej roli tych podmiotów oraz ich wpływu na poprawę praktyki likwidacji szkód osobowych przez zakłady ubezpieczeń. Obraz taki tworzą m.in. sformułowania podkreślające rzekomo niewielki nakład pracy, 100-procentową pewność wygranej oraz pobieranie rażąco wysokiej prowizji.

Szczególnie oburzające jest przedstawienie akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych jako procederu sprowadzającego się działań nieetycznych, prowadzonego w okolicznościach mogących stanowić popełnienie przestępstwa. W ocenie PIDiPO, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa społecznym obowiązkiem każdego obywatela, w szczególności zaś posła na Sejm RP, jest zawiadomienie kompetentnych organów ścigania.  Z całą stanowczością potępiamy takie przeprowadzanie akwizycji, które narusza normy prawne, prawo do prywatności osoby poszkodowanej lub ingeruje w swobodę podejmowania przez nią decyzji co do powierzenia sprawy o odszkodowanie pełnomocnikowi, jednakże równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez budowanie mylnych wyobrażeń o całej grupie zawodowej. Użyte w interpelacji poselskiej sformułowanie „naganiacze” stanowi naruszenie dóbr wszystkich pośredników odszkodowawczych, którzy wykonując czynności akwizycyjne na rzecz doradców odszkodowawczych kierują się w swojej pracy poszanowaniem praw poszkodowanych i ich godności. Również przywołane w interpelacji rzekome namawianie do podpisania umowy z kancelarią wymuszone straszeniem, że przepadną pieniądze z odszkodowania może stanowić przestępstwo i wskazywanie,  że jest to proceder dotyczący bliżej nieokreślonej grupy ludzi stanowi nadużycie oraz insynuację, w odmiennym wypadku zaś bierność w podjęciu działań w konkretnych przypadkach wydaje się sprzeczna z troską o dobro poszkodowanych, w interesie których miała być sformułowana interpelacja.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych aktywnie uczestniczy w pracach roboczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego w przedmiocie regulacji prawnej działalności kancelarii odszkodowawczych i niejednokrotnie już wskazywała, że nadanie racjonalnie skonstruowanych ram prawnych doradztwu i pośrednictwu odszkodowawczemu jest pożądane przez same kancelarie, których działalność wywołuje obecnie tak wiele emocji podsycanych powierzchownymi ocenami i generalizującymi tezami.

Prezes Zarządu
Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Bartłomiej Krupa