Dnia 18.02.2012 r. w redakcji miesięcznika „Radca prawny” odbyła się debata na temat kancelarii odszkodowawczych i możliwości ich uregulowania prawnego. W debacie prowadzonej przez Dariusza Sałajewskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, radców prawnych oraz kancelarii odszkodowawczych. Samorząd gospodarczy kancelarii odszkodowawczych był reprezentowany przez Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę, który podobnie jak inni uczestnicy dyskusji wskazywał, że usługę doradców odszkodowawczych od usług radców prawnych różni m.in. wykonywanie szeregu czynnosci faktycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego. Debata była okazją do merytorycznej wymiany poglądów, której często brakowało w powszechnych przekazach medialnych.

Wśród uczestników debaty panowała zgodność, co do tego, że dobra regulacja nie zagraża rzetelnie działającym kancelariom. Prezes PIDiPO podkreślał jednak, że istotne są szczegółowe rozwiązania i samorząd gospodarczy złożył już propozycje w tym zakresie. Z kolei niedopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązań niekonstytucyjnych – określających cenę maksymalną ukształtowaną wyłącznie wg. kryterium podmiotowego, gdyż dotyczyłaby ona usługi doradcy odszkodowawczego, różnicując ją w tym zakresie w sposób nieuzasadniony od tożsamych usług świadczonych przez brokerów, adwokatów czy radców prawnych.

Prowadzący debatę zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa, co spotkało się z powszechną zgodą. Konkluzja z debaty było stwierdzenie, że doradcy odszkodowawczy i radcowie prawni to środowiska, pomiędzy którymi występuje nie konflikt interesów, lecz kooperacja. Przejawem tej współpracy jest rosnąca liczba postępowań sądowych w obronie interesów osób poszkodowanych w wypadkach.