W dniu 23 kwietnia 2012 roku Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podjął uchwałę o wykluczenia z grona członków Izby Auxilia sp. z o.o. Decyzja była podyktowana polityką reklamową Auxilii, która w ocenie Zarządu PIDiPO stała w sprzeczności z calami statutowymi Izby.

W odróżnieniu od regulowanych zawodów prawniczych konkurowanie doradców odszkodowawczych nie doczekało się jeszcze ustalenia szczegółowych zasad, niemniej jednak istnieją ogólne reguły rzetelności w reklamie, które w ocenie Zarządu PIDiPO zostały przez Auxilię przekroczone. Pomimo interwencji podmiotów spoza Izby Auxilia nie wyrażała gotowości do zmiany haseł reklamowych, w których pojawia się informacja:  70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji. Izba, która zgodnie ze statutem zrzesza swoich członków na zasadach partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów nie może legitymizować działań, które kształtują obraz skuteczności konkurencji w taki sposób, jaki miał miejsce w przekazach Auxilii.

Izba pragnie wyrazić ubolewanie, jeżeli na skutek informacji przekazywanych w materiałach reklamowych Auxilii, ucierpiał wizerunek innych doradców odszkodowawczych, w tym nie będących członkami PIDiPO. Jednocześnie Izba wystąpi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie,  czy reklama mogła wprowadzać konsumentów w błąd wpływając na ich decyzje.