Gazeta Ubezpieczeniowa w swoim comiesięcznym rankingu najważniejszych wydarzeń w branży ubezpieczeniowej za temat miesiąca kwietnia uznała wpływ rynku odszkodowawczego na branżę ubezpieczeniową. W uzasadnieniu wskazano, że działalność kancelarii odszkodowawczych przyczyniła się do wzrostu zasądzanych świadczeń i doprowadziła do wzrostu świadomości prawnej w społeczeństwie. Nie pominięto też przypomnienia, że na tym rynku zdarzają się również zjawiska niepożądane. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jest wdzięczna za te słowa uznania dla branży, którą reprezentuje i zapewnia, że będzie podejmować starania w kierunku jej dalszego zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości świadczonych usług.