Dnia 04 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Kiedy człowiek doznaje szkody. Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe” z cyklu Insurance Meeting Point. Konferencja była okazją do wymiany poglądów o panujących obecnie trendach w likwidacji szkód osobowych oraz propozycjach zmian prawa i praktyki. W pierwszym wystąpieniu przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej dr Michał Brodzki przedstawił założenia systemu Punktowej Oceny Następstw Szkody Osobowej opracowanego przez PTUM i PIU. Jakkolwiek ustalanie wysokości zadośćuczynienia głównie na podstawie wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu spotkało się z szeroką krytyką, niemniej jednak uczestnicy spotkania wyrażali obawy co do szans na szybką zmianę istniejącego stanu. Monika Borowiecka-Paczkowska przedstawiła swoje spojrzenie na zagadnienie wypłaty świadczeń na rzecz przedstawicieli ustawowych poszkodowanego istotny nacisk kładąc na ryzyko przeznaczenia środków na cele inne niż naprawienie szkody. W części dotyczącej funkcji zadośćuczynienia prowadząca spotkała się z polemiką ze strony prezesa PIDiPO, który podkreślił odrębność zadań świadczeń wypłacanych na podstawie art. 444 k.c. i 445 k.c. Jolanta Budzowska zaprezentowała na praktycznych przykładach problematykę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Marta Rutkowska z TU Compensa S.A. również posiłkując się przykładami z praktyki wskazywała, że coraz częściej w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego poszkodowani muszą liczyć się z odmową zaspokojenia roszczeń jako nieuzasadnionych w świetle całokształtu okoliczności sprawy i wypłaty w sprawach niewielkich stłuczek bywają nadmiernie wysokie. W wystąpieniu zamykającym konferencję przeze PIDiPO Bartłomiej Krupa przedstawił z punktu widzenia kancelarii odszkodowawczych najczęstsze uchybienia w likwidacji szkód. Wśród licznych wątków będących przedmiotem wystąpienia najgorętsze dyskusje wzbudziło zagadnienie wysokości potrąceń z tytułu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.