Pomimo rozwoju i profesjonalizacji  branży doradztwa odszkodowawczego wciąż nie należą do rzadkości umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawierające postanowienia niedozwolone w obrocie konsumenckim. W swoich zasobach Izba posiada kilkadziesiąt wzorców umownych, których kwerenda wskazuje na powielanie uchybień w zakresie artykulacji ceny, kar umownych, czy właściwości sądu. Zachęcamy przedsiębiorców świadczących usługi doradztwa odszkodowawczego, również niezrzeszonych do przesyłania PIDiPO wzorców umownych z wnioskiem o analizę pod kątem zgodności z prawem, która jest także warunkiem przystąpienia do Izby. Obok incydentalnych zawiadomień kierowanych do UOKiK przez PIDiPO w najbliższym czasie Izba planuje podjąć szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji celów statutowych dotyczących dobrych praktyk również poprzez interwencję u właściwych organów administracji publicznej.

Przedstawiamy kolejne decyzje UOKiK dotyczące wzorców umownych stosowanych w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przez firmy:

„PROTECTOR” Sp. z o.o. z siedziba w Wieluniu

„Competia” Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach

Meritum – K. Piechówka, W. Kasperek Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej

MK-FINANSE w Siedlcach