Profesjonalizacja kancelarii odszkodowawczych przez wiele lat kojarzyła się bardziej z postulatem niż opisem procesu zachodzącego na rynku. Publikacje które ukazywały się na ich temat w prasie codziennej albo miały charakter sensacyjny, albo co najmniej podkreślały brak wymogów dotyczących kwalifikacji podmiotów świadczących usługi doradztwa odszkodowawczego. W odbiorze społecznym powstawał przez to obraz firm, które co prawda walczą z ubezpieczycielami w imieniu poszkodowanych, ale za nieadekwatne do świadczonej pracy wynagrodzenie, na nieuczciwych warunkach i nie zapewniając bezpieczeństwa swoich klientów oraz odpowiedniego poziomu merytorycznego.

Coraz częściej jednak kancelarie odszkodowawcze wskazywane są jako potrzebna na rynku ubezpieczeniowym przeciwwaga dla zakładów ubezpieczeń. Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk w ostatnim numerze Monitora Ubezpieczeniowego wskazuje, że sukces kancelarii odszkodowawczych wynika z nierzetelnych praktyk ubezpieczycieli, co doprowadza do autorkę do stanowczej tezy: „Dopóki nie ulegnie zmianie wyznawana przez większość ubezpieczycieli filozofia polegająca na postrzeganiu konsumentów jako bezbronnego stada owiec, które można bezkarnie strzyc, tak długo kancelarie i doradcy odszkodowawczy nie będą martwić się o podstawy swego bytu.„*

Z kolei redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda zadaje kłam tezie o braku profesjonalnego przygotowania po stronie doradców odszkodowawczych. Nawiązując do przejścia wieloletniej wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Magdaleny Barcickiej do jednej z kancelarii odszkodowawczych podkreśla, że nie jest to jedyny tego rodzaju transfer (choć niewątpliwie najgłośniejszy) i stwierdza, że jego zdaniem najlepsze kancelarie odszkodowawcze są lepsze merytorycznie od większości ubezpieczycieli, a ich merytoryczny poziom wciąż rośnie.**

Pozytywne zmiany w branży odszkodowawczej i rolę PIDiPO w ich wdrażaniu doceniła również Gazeta Ubezpieczeniowa. W swoim comiesięcznym rankingu Redakcja Gazety uznała Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych za organizację miesiąca grudnia 2012 r. Prezentujemy uzasadnienie tego wyróżnienia: Decyzją „GU” laur w niniejszej kategorii został przyznany Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Organizację nagrodziliśmy za dbałość o przestrzeganie standardów w swoim sektorze. Wyrazem tego jest grudniowa interwencja PIDiPO w UOKiK w sprawie niedozwolonych zapisów w umowach firm z rynku odszkodowawczego. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Izba stara się dbać o porządek na „podwórku”, które nie jest objęte nadzorem ani KNF ani też resortu finansów.

*Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych, Krystyna Krawczyk, Monitor Ubezpieczeniowy nr 50 (wrzesień 2012)

** Na drugą stronę, Marcin Z. Broda, Dziennik Ubezpieczeniowy, 07.01.2013