Jak podaje Dziennik Ubezpieczeniowy dnia 31 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki. Zgodnie z tym aktem prawnym dotychczasowa składka ubezpieczycieli na rzecz Funduszu z wysokości 1% składki przypisanej brutto z OC komunikacyjnego i OC rolników wzrośnie do 1,3%. W wypowiedzi dla Dziennika Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG wskazuje, że wśród przesłanek takiej decyzji są m.in. wzrost liczby szkód i wartości odszkodowań wypłacanych przez UFG.

Zmiana przepisów w tym zakresie była oczekiwana i powinna ona wpłynąć na zaspakajanie roszczeń również w sytuacjach, w których dotychczas Fundusz konsekwentnie odmawiał wypłat. Można oczekiwać, że wobec kolejnych orzeczeń sądów powszechnych uznających 20 letni termin przedawnienia roszczeń względem Funduszu zwiększone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłatę w takich właśnie sytuacjach i to nie tylko po wyroku sądu. Więcej na ten temat:

Przedawnienie roszczeń, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10/2007.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2012 r. (I ACa 527/12)