Dnia 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbędzie się seminarium „Wpływ postępowania karnego na przebieg postępowania likwidacyjnego”. Celem seminarium prowadzonego przez Marka Opielę – radcę prawnego w Kancelarii Prawnej Dittmajer i Wspólnicy sp. jest omówienie istotnych z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej zagadnień prawa karnego (zarówno procesowych, jak i materialnoprawnych) oraz ich oddziaływania na sytuację prawną zakładu ubezpieczeń.

Ostatnia część seminarium będzie poświęcona problematyce przestępczości ubezpieczeniowej.
Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane podczas seminarium to:

  1. Postępowanie karne a postępowanie likwidacyjne,
  2. Dowody w postępowaniu karnym,
  3. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu karnym,
  4. Przestępczość ubezpieczeniowa w postępowaniu likwidacyjnym.

 

W ramach współpracy pomiędzy Insurance Meeting Point a Polską Izbą Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dla członków Izby przewidziano dodatkowy atrakcyjny rabat  w wysokości 20 % od ceny uczestnictwa w seminarium.