Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podczas posiedzenia z dnia 25 marca 2013 r. podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby kolejnego podmiotu świadczącego usługi doradztwa odszkodowawczego – Spectrum Kancelaria prawna z siedzibą w Częstochowie.

Zgodnie ze statutem Izby, warunkiem przyjęcia w poczet członków są rekomendacje pochodzące od dwóch członków. Podstawą do udzielenia takiej rekomendacji jest analiza stosowanego wzorca umownego pod kątem: podania pełnej informacji o cenie brutto (uwzględniającej podatek VAT), braku klauzul abuzywnych (w szczególności jednostronnych kar umownych) i informacji dla konsumenta o prawie do odstąpienia (jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa). Uzyskanie rekomendacji może odbyć się poprzez przekazanie stosownej dokumentacji.

Zarząd podejmując decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby uwzględnia również gotowość do przyjęcia rekomendacji w sprawie niezawierania ugód bez dodatkowej zgody klienta i informowania go o regresie. Przystąpienie do PIDiPO daje możliwość przystąpienia do umowy generalnej ubezpieczania OC na preferencyjnych warunkach. Informacja o opłatach jest dostępna na stronie izby.

Korzyści wynikające z przynależności do Izby to m.in.

– możliwość uczestnictwa w pracach Izby i przedstawiania za jej pośrednictwem stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących branży doradztwa odszkodowawczego,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia OC zawodowej na preferencyjnych warunkach,

– możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę i rabaty na szkolenia branżowe

– możliwość potwierdzenia przynależności na wyszukiwarce dostępnej na stronie, która od uruchomienia gościła blisko 50 tys. użytkowników.

Zapraszamy do przystąpienia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kształtowaniem przyszłości branży odszkodowawczej w Polsce.