Dnia 05 sierpnia 2013 r. Puls Biznesu poinformował o powołaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń komisji ds. likwidacji szkód pod kierownictwem wiceprezesa Warty Rafała Stankiewicza. Tekst Mariusza Gawrychowskiego zatytułowany „Ubezpieczeniowa (ko)misja ratunkowa” rozpoczyna nagłówek wskazujący na to, że celem inicjatywy ma być przede wszystkim powstrzymanie rosnącej fali odszkodowań. Jako szczegółowe zadania komisji jej twórcy wskazują jednak standaryzację likwidacji szkód osobowych, „ucywilizowanie” relacji z kancelariami odszkodowawczymi i doprowadzenie do nadania ram prawnych ich działalności oraz bezpośrednią likwidację szkód, a więc możliwość realizacji roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy u własnego ubezpieczyciela OC.

W komentarzu opublikowanym w PB w tekście „Ubezpieczyciele i kancelarie mogą się dogadać” Prezes PIDiPO  Bartłomiej Krupa podkreślił, że branża odszkodowawcza jest gotowa na dialog z zakładami ubezpieczeń, którego efektem byłoby wyznaczenie standardów rynkowych, a objęcie doradztwa odszkodowawczego regulacją prawną jest zjawiskiem pożądanym przez znaczną część samych zainteresowanych.

Obok kwestii dotyczących wysokości odszkodowań, które z natury rzeczy dzielą ubezpieczycieli i kancelarie jest szeroka sfera rozwiązań organizacyjnych, których usprawnianie będzie sprzyjało realizacji interesów osób poszkodowanych w wypadkach bez wzrostu kosztów ubezpieczycieli. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dążąc do profesjonalizacji rynku kancelarii odszkodowawczych stworzyła już rekomendacje dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z regresami i ugodami, które zwiększając bezpieczeństwo osób występujących z roszczeniami pozwalają również uniknąć nieporozumień, do jakich może dochodzić w procesie likwidacji szkód.