PULS BIZNESU w wydaniu z dnia 26.09.2013 r. relacjonuje pierwsze w historii spotkanie między kancelariami odszkodowawczymi a ubezpieczycielami, oceniając, że nie zakończyło się sukcesem. Jak ocenia Mariusz Gawrychowski z PB, obie strony nadal więcej dzieli, niż łączy. Towarzystwa powołały komisję ds. likwidacji szkód, na której czele stanął Robert Stankiewicz, by ograniczyć wzrost wypłaty odszkodowań. Tymczasem kancelarie zarzucają im, że nie uznają roszczeń klientów.

PB przypomina, że już w maju na jego łamach sygnalizowano problem masowego odrzucania roszczeń przysługujących osobom które utraciły najbliższych przed 03 sierpnia 2008 r., mających podstawę prawną w art. 448 k.c. Bartłomiej Krupa, prezes PIDIPO dla PB o efektach rozmów mówi  w  kontekście problemie unikania wypłat zadośćuczynienia z art. 448 k.c. :”Trudno spotkanie uznać za partnerskie skoro jedna ze stron odmawia rozmów na temat ważny dla drugiej i udaje, że go nie ma”