Puls Biznesu 07 października 2013 r. wraca do tematu odmów wypłaty zadośćuczynień z art. 448 k.c. Dziennik podaje, że liczba skarg na ubezpieczycieli związanych z tym problemem rośnie lawinowo. Sytuacja ta jest stanowczo krytykowana przez Rzecznika Ubezpieczonych, do którego zwracają się uprawnieni odsyłani przez ubezpieczycieli z kwitkiem. Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk określa istniejący stan rzeczy jako skandal i lekceważenie najwyższego organu władzy sądowniczej, przypominając, że w latach 2010-11 Sąd Najwyższy już czterokrotnie wypowiadał się w tej sprawie na korzyść uprawnionych.

Jako możliwości wyjścia z impasu wskazuje się podjęcie uchwały przez siedmioosobowy skład SN lub interwencję nadzoru ubezpieczeniowego. Rafał Stankiewicz, szef komisji ds. likwidacji szkód przy PIU wskazuje, że jasne i precyzyjne wytyczne SN podjęte w składzie siedmioosobowym mogą być dla ubezpieczycieli cenne. Wydaje się, że równie trafne byłoby sformułowanie „kosztowne”. Więcej na ten temat w publikacji pulsu biznesu oraz na wp.pl