Dnia 29.10.2013 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych, wydał uchwałę wskazującą, że poszkodowani przez nieustalonych sprawców, którzy spowodowali zdarzenie o znamionach przestępstwa mają nie 3 a 20 lat na dochodzenie swoich roszczeń. Uchwała wskazuje na to, że powszechnie stosowana praktyka Funduszu jest nieprawidłowa. Tym samym zasadne staje się wystąpienie do Funduszu o zaspokojenie roszczeń uznanych niezasadnie za przedawnione wraz z odsetkami liczonymi od daty wymagalności pierwotnie zgłoszonych roszczeń. Wszystkich poszkodowanych, którzy w tego rodzaju sprawach spotkają się z odmowa zaspokojenia ich słusznych roszczeń namawiamy do skorzystania z usług profesjonalnego doradcy odszkodowawczego. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami PIDiPO na ten temat zamieszczanymi na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zatracił istotę swojej działalności, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 04.01.2013

Wniosek RzU do SN kontrą wobec niesprawiedliwości, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 11.06.2013

Treść pytania oraz uchwały jest dostępna w zakładce orzecznictwo.