W związku z zapytaniami jakie pojawiły się po publikacji w Panoramie reportażu poświęconego niewypłaceniu środków przez pełnomocnika osoby poszkodowanej Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych informuje, że materiał nie dotyczył żadnego z jej członków, a także nie były jej zgłaszane jakiekolwiek tego typu incydenty dotyczące jej członków. Podkreślenia wymaga również fakt, że według posiadanych przez nas informacji problem nierozliczenia się z poszkodowanym i związanego z tym postępowania karnego prezentowany w materiale Panoramy nie dotyczy doradcy odszkodowawczego, lecz kancelarii adwokackiej.