Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Warszawie w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbędzie się seminarium poświęcone tematyce zwrotu kosztów, które poszkodowany musi ponieść w celu leczenia, rehabilitacji czy też dostosowania się do nowych warunków życiowych po wypadku. Seminarium poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska – ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe.
Kluczowe zagadnienia, które zostaną omówione:

  • Analiza zapisów art. 444 par. 1 k.c.
  • Koszty: leczenia i rehabilitacji, zakupu leków i środków ortopedycznych, dojazdów, opieki, specjalnego odżywiania, pobytu w sanatorium, dostosowania domu / mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu pojazdu dla osoby niepełnosprawnej
  • Dyferencyjna metoda ustalania rozmiaru szkody
  • Tendencje w orzecznictwie – wczoraj i dziś – komentarz praktyczny
  • Casusy
  • Normalne następstwa szkody a obowiązek jej naprawienia
  • Czy możliwe jest porozumienie pomiędzy pełnomocnikami a ubezpieczycielami.

 

Szczegóły są dostępne na stronie organizatora.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Insurance Meeting Point przewidziało dodatkowy  20% rabat!