Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych informuje, że w związku z planowanymi zmianami w prawie konsumenckim, w dniu 19 maja 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie dla wszystkich pośredników i doradców odszkodowawczych zrzeszonych w Izbie. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia praktyczne związane z wejściem w życie istotnych zmian wynikających z implementacji nowej dyrektywy konsumenckiej. Dyrektywa przewiduje, że jej postanowienia muszą zostać przyjęte najpóźniej do 13 czerwca br. Nowe przepisy przewidują m.in. zaostrzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami (w tym także poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość) oraz wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy.

Realizując cele statutowe, a w szczególności dbając o prawidłowe wdrożenie nowych rozwiązań przez podmioty rynku odszkodowawczego, Izba wyraża nadzieję, że zaprezentowane zagadnienia okażą się pomocne dla wszystkich podmiotów działających na rzecz osób poszkodowanych. Udział w szkoleniu zapewni właściwe przygotowanie do nadchodzących zmian, w tym także w zakresie modyfikacji wzorców umów stosowanych dotychczas przez podmioty działające na rynku odszkodowawczym. Szkolenie poprowadzi Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych r.pr. Justyna Halaś.