W wydaniu dziennika „Puls Biznesu” z dnia 23.10.2014 r. ukazała się publikacja na temat roszczeń z art. 448 k.c. i ich wpływu na sytuację rynku ubezpieczeń. W artykule zatytułowanym „Słony rachunek za stare polisy” red. Mariusza Gawrychowskiego podkreślono przełom w dotychczasowej polityce największego gracza na rynku ubezpieczycieli, który po wydanym niedawno uzasadnieniu do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 2/14, zmienił dotychczasową praktykę i zaczął uznawać roszczenia zgłaszane na podstawie art. 448 k.c. Jak wskazano w publikacji, gra idzie o dużą stawkę, ponieważ potencjalne roszczenia związane z zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych tylko w przypadku jednego z członków Izby, tj. Votum S.A. mogą sięgać wraz z odsetkami nawet 400 mln złotych. A to nie koniec. Jak podkreślił Prezes PIDiPO, Bartłomiej Krupa, należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach liczba spraw uprawnionych do tych świadczeń może znacznie wzrosnąć. Najwięcej z nich trafi zapewne do PZU S.A., do którego w latach 90. należała znaczna część rynku ubezpieczeń.

Członkowie PIDiPO od dawna prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do piętnowania postępowania tych ubezpieczycieli, którzy bezpodstawnie odmawiają wypłaty świadczeń z art. 448 k.c. W tym celu doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w Izbie podjęli szereg działań zmierzających do rewizji stanowiska zakładów ubezpieczeń, które odmawiały przyjęcia odpowiedzialności w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, kierując na przełomie roku ponad 1,5 tys. skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sama zmiana polityki największego gracza na rynku to oczywiście powód do zadowolenia, ale jak podkreśla Prezes Izby, organizacja, którą kieruje nadal będzie bacznie obserwować postępowanie ubezpieczycieli w tych sprawach. W przypadku, gdy wypłacane kwoty będą rażąco niskie lub nieadekwatne do stopnia wykazanej krzywdy, Izba nie wyklucza dalszych działań związanych z kierowaniem skarg do Komisji Nadzoru Finansowego i organów ochrony konsumentów.