PIDiPO z przyjemnością informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwane na rynku usług odszkodowawczych wydarzenie dedykowane wszystkim, którym bliska jest tematyka związana z tym sektorem. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych organizują konferencję pod nazwą „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja ma być okazją do szerszego spojrzenia na działalność podmiotów funkcjonujących na rynku usług odszkodowawczych z różnych perspektyw. Jej założeniem jest analiza doświadczeń podmiotów działających w tym sektorze w ujęciu historycznym, jak i próba skonfrontowania obecnych realiów z pojawiającymi się w tym zakresie postulatami de lege ferenda, nie tylko w odniesieniu do działalności samych kancelarii, ale także całego rynku ubezpieczeniowego. Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele nauki, w tym z zakresu prawa ubezpieczeniowego, konsumenckiego i podatkowego, a także praktycy działający w branży ubezpieczeniowej.

Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, a także próbą obiektywnej analizy roli kancelarii odszkodowawczych na rynku usług ubezpieczeniowych. W ramach konferencji przewidziano także panel dyskusyjny, który będzie stanowił znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń i opinii wszystkich przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W ramach prelekcji zaplanowano omówienie różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych oraz rynkiem ubezpieczeniowym, w tym z zakresu ochrony konsumenta, zagadnień prawnopodatkowych dotyczących dochodzenia i wypłaty roszczeń odszkodowawczych, a także doświadczeń przedstawicieli kancelarii i ubezpieczycieli wynikających z ich dotychczasowej współpracy.

Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30.01.2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać pod adresem emailowym Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.