W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości udziału w konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro” organizowanej przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych, informujemy, że ostateczny termin na zgłoszenie udziału w wydarzeniu został przedłużony do dnia 08.03.2015 r. Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie przy ul. Postępu 17a.

Poniżej przedstawiamy listę prelegentów wraz z tematami wystąpień:

Magdalena Barcicka „Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego”;

mec. Andrzej Chróścicki „Zakres zagadnień wymagających regulacji prawnej w ewentualnej ustawie o doradztwie odszkodowawczym”;

mec. Aleksander Daszewski „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych”;

Bartłomiej Krupa „Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym-ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych”;

prof. Witold Modzelewski „Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;

prof. Jan Monkiewicz  „Tendencje rozwoju ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym”;

mec. Jakub Nawracała „Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika”;

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk „Kancelarie odszkodowawcze  i ich rola w  kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych”.

Jednocześnie informujemy, że patronat medialny nad wydarzeniem objął „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”.