Dnia 27 stycznia b.r. odbyły się konsultacje w sprawie zadośćuczynień. Podczas konsultacji projektu rekomendacji KNF dotyczących ustalania i wypłaty zadośćuczynienia przedmiotem gorącej dyskusji były trudności w kwotowaniu poszczególnych czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia. Przedmiotem sporu pomiędzy przedstawicielami środowiska ubezpieczeniowego a pełnomocnikami poszkodowanych była również rekomendacja dotycząca ustalania stopnia przyczynienia. W ocenie PIDiPO przyjęty przez KNF kierunek należy uznać za słuszny, gdyż  procentowe wartości przyczynienia nagminnie przyjmowane przez ubezpieczycieli są znacząco redukowane przez sądy powszechne. Jakkolwiek można i w orzecznictwie spotkać w tym temacie poglądy skrajne, to jednak ubezpieczyciele, tak bardzo oczekujący przewidywalności, powinni korzystając z bazy orzecznictwa, przyjmować wartości przeważające w judykaturze.

Z pozytywną oceną PIDiPO spotkała się również krytykowana przez ubezpieczycieli rekomendacja nakazująca w dokumencie ugody wprost wskazać, jakich roszczeń odszkodowawczych zrzeka się poszkodowany. W dyskusji Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa podkreślił, że odnotowano sytuacje, w których wypłata zadośćuczynienia wiązała się ze zrzeczeniem się przez poszkodowanego świadczeń o znacznej wartości, w szczególności rent, a realizacja rekomendacji wykluczy sytuacje, w których następowałoby to nie na skutek poczynionego ustępstwa, lecz nieświadomości osoby poszkodowanej.

Innym ważnym dla pełnomocników zagadnieniem jest przyjęcie takiego tekstu rekomendacji, który wykluczy komunikowanie się z poszkodowanym z pominięciem właściwie umocowanego pełnomocnika lub przekazywania mu istotnych informacji z opóźnieniem. Izba będzie przedstawiać KNF swoje dalsze uwagi.