21 kwietnia 2022 r. w siedzibie KNF w Warszawie odbyły się konsultacje z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w związku z planowanym wdrożeniem zaktualizowanej wersji Rekomendacji dla ubezpieczycieli. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Izby Magdalena Rok-Konopa oraz Wiceprezes Albert Demidowski. W toku spotkania przedstawione zostały argumenty wskazujące na zasadność skorygowania dotychczasowych zapisów Rekomendacji w różnych aspektach w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć nieprawidłowości w praktyce likwidacji szkód i wzmocnić pozycję osób poszkodowanych.