W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy – Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych:

– Zakład ubezpieczeń, oferując organizację naprawy, zobligowany jest do wskazania konkretnego serwisu, planowanej daty rozpoczęcia naprawy i czasu jej trwania, a także rodzaju i jakości części zamiennych

– W zakresie najmu pojazdu zastępczego zamieniono ofertę najmu na propozycję najmu, jaka może paść ze strony ubezpieczyciela, co sugeruje brak obligatoryjnej konieczności skorzystania z takiej propozycji. Wskazano także, że zakład ubezpieczeń nie może automatycznie odmawiać zwrotu poniesionych kosztów za czas najmu, jeżeli na uprawnionego zarejestrowany jest inny pojazd niż uszkodzony

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/jak-likwidowac-szkody-z-oc-i-ac-nowe-rekomendacje,516376.html