Sąd Najwyższy rozpatrywał wniosek Rzecznika Finansowego, który wystąpił z zapytaniem dotyczącym problematycznej kwestii uwzględnienia przez ubezpieczycieli rabatów i upustów (dostępnych dla ubezpieczyciela) podczas kalkulacji szkód w pojazdach. Z sentencji wyroku wynikają korzystne dla poszkodowanych wytyczne w zakresie sposobu kalkulowania szkód i faktyczny brak prawa do naliczania rabatów jeżeli nie są one dostępne bezpośrednio dla osób poszkodowanych.

Pełna treść uchwały dostępna pod poniższym linkiem: tutaj.