Powiększenie Zarządu Izby

Wyzwania jakie stawiane są podmiotom świadczącym usługi pomocy konsumentom rynku finansowego spowodowały, że Zgromadzenie Delegatów powołało na stanowisko Wiceprezesa Izby Natalię Grabowską.  W związku z powyższym Zarząd Izby jest aktualnie czteroosobowy. Jednocześnie...