Delikta Odszkodowania sp. z o.o.

Delikta Odszkodowania sp. z o.o.

85-236 Bydgoszcz

woj. kujawsko – pomorskie

UBEZPIECZENIE OC

suma ubezpieczenia: 1.000.000 zł
okres ochrony: do 31.10.2018 r.