O nas

Władze Izby

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) jest organizacją samorządu gospodarczego, która skupia przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. PIDiPO powstała na mocy postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.05.2010 r. Celem, jaki przyświecał założycielom PIDiPO było stymulowanie rozwoju doradztwa odszkodowawczego w Polsce i podnoszenie poziomu usług świadczonych przez jej członków.

PIDiPO opracowuje standardy działalności odszkodowawczej, jak również przedstawia stanowisko branży w odniesieniu do projektów regulacji prawnych związanych z przedmiotem działania członków Izby.

Zarząd

Radosław Pęcherzewski

Prezes Zarządu

Magdalena Rok - Konopa

Wiceprezes Zarządu

Albert Demidowski

Wiceprezes Zarządu

Ostatnie wpisy

PIDIPO po raz kolejny zabiera głos w sprawie petycji NRA

W oblikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykule dotyczącym petycji wniesionej przez Naczelną Radę Adwokacką zamieszczono stanowisko prezentowane w toku prac przez naszą Izbę. Po raz kolejny zwracamy na problemy jakie może spowodować wdrożenie postulowanego...

Biuro Analiz Sejmowych o projekcie Naczelnej Rady Adwokackiej

W związku z wniesioną petycją Naczelnej Rady Adwokackiej w której zawarto postulat uchwalenia ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej (eliminującej z rynku usług prawnych osoby i spółki nie będące...

Jak dołączyć?

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej, na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.