Dołącz już teraz do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Jak dołączyć?

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej, na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Formularz Kontaktowy