Zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta po śmierci najbliższej osoby

Mąż Pani Marioli* zmarł w wyniku wypadku samochodowego, zostawiając tym samym swoją żonę i osierocając swoją dwuletnią córkę Olę*. W przeciągu chwili kobieta stała się wdową, straciła ukochaną osobę oraz zaczęła obawiać się o przyszłość swoją i córki, ponieważ to właśnie jej mąż był głównym żywicielem rodziny. Pani Mariola w związku z powyższą tragiczną sytuacją życiową poprosiła pracowników Centrum Odszkodowań DRB o pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń.

Początkowo sprawą roszczącej zajęła się jedna z firm  funkcjonująca na rynku odszkodowań. W ramach działań pierwszego pełnomocnika towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło świadczenia w wysokości 15 000 zł dla Pani Marioli oraz 5 000 zł dla jej córki Oli. Wdowa nie zgodziła się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego i zgłosiła się do Centrum Odszkodowań DRB, które w jej imieniu podjęło się dalszych działań.

W wyniku przeprowadzonych przez nowych pełnomocników Pani Marioli działań procesowych, Sąd I instancji zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Pani Marioli zadośćuczynienie  w wysokości 85 000 zł. Jej córka otrzymała natomiast 145 000 zł zadośćuczynienia oraz comiesięczną rentę w wysokości 516 zł. Pracownicy DRB uznali, że małoletniej Oli należy się jeszcze dodatkowo stosowne odszkodowanie, właśnie dlatego złożyli ponadto apelację od wyroku. Sąd II instancji przychylił się do złożonego wniosku i zasądził na rzecz Oli dodatkowe 50 000 zł tytułem stosownego odszkodowania. W ramach działań pełnomocników z Centrum Odszkodowań DRB towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło łącznie na rzecz Pani Marioli 100 000 zł zadośćuczynienia. Córka zmarłego natomiast otrzymała 145 000 zł zadośćuczynienia, 50 000 zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę w wysokości 516 zł.

Sprawa Pani Marioli i jej córki Oli ukazuje, jak wiele zależy od tego, kto staje się naszym pełnomocnikiem w procesie uzyskania należnego odszkodowania. W tym przypadku wystarczy porównać początkową i końcową kwotę świadczeń otrzymanych przez poszkodowane, które dzieli różnica niemal 300 000 zł, nie mówiąc już o dodatkowym, stałym świadczeniu w postaci renty. 

*dane osobowe zostały zmienione na użytek artykułu