Zwrot utraconego dochodu z OC sprawcy kolizji

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że po kolizji drogowej mają oni prawo do uzyskania zwrotu utraconego dochodu jako odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Oczywiście należy odpowiednio udokumentować utracone korzyści (np. zerwane kontrakty), by w ramach odszkodowania uzyskać kwotę w odpowiedniej wysokości.

Do VOTUM S.A. zgłosił się poszkodowany kierowca autobusu, dla którego specjaliści z VOTUM dochodzili odszkodowania za doznane urazy fizyczne (tzw. szkoda osobowa). Mężczyzna został ranny, gdy inny pojazd nie ustąpił mu pierwszeństwa. Autobus, który prowadził był zarejestrowany na terytorium Ukrainy, jednak sam wypadek miał miejsce w Polsce. Z tego właśnie względu sprawa była rozpatrywana w Polsce.

Doradca Odszkodowawczy VOTUM S.A. zwrócił uwagę, że poszkodowanym w wypadku szkodę poniósł nie tylko ranny kierowca. Przed kolizją autobus regularnie kursował w międzynarodowym połączeniu Lwów-Warszawa oraz Warszawa-Lwów. Ze względu na uszkodzenia pojazdu, zaplanowane przejazdy musiały zostać zawieszone na czas naprawy.

Tracił na tym właściciel przedsiębiorstwa transportowego, do którego autobus należał. Z tego tytułu należało mu się odszkodowanie za utracony dochód w związku z przestojem autokaru Zwłaszcza, że naprawa okazała się dość długa – trwała bowiem dwa miesiące. Przez cały ten okres pojazd nie mógł być wykorzystywany do przewozu osób. Straty finansowe przedsiębiorstwa były więc oczywiste, jednak konieczne do uzyskania odpowiedniego świadczenia było sporządzenie wyliczeń i specjalistycznej opinii.

W związku z powyższym VOTUM S.A. po przygotowaniu dokumentacji odszkodowawczej wystąpiła do ubezpieczyciela sprawcy o wypłatę świadczenia za utracony dochód. Aby uzyskać odszkodowanie z OC komunikacyjnego, pełnomocnik przedstawił dowody, które  zobrazowały straty finansowe spowodowane wypadkiem z winy innego kierowcy.

W związku z niezajęciem przez ubezpieczyciela stanowiska w terminie 30 dni, VOTUM S.A. wystąpiła do niego z ponagleniem. Tym razem wskazany został 7 dniowy okres na rozpatrzenie sprawy od otrzymania ponaglenia.

Dopiero po skierowaniu ponaglenia ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego przedsiębiorcy odszkodowanie z OC sprawcy w wysokości ponad 19 000 zł za utracony dochód.