Szkoda na osobie 8-latka

Dnia 12.06.2002 r. doszło do wypadku, w którym kierujący autobusem najechał na sznurek przymocowany do rowerów stojących po obu stronach jezdni, w wyniku czego siedzący na rowerze po lewej stroni jezdni 8-letni chłopiec został wciągnięty wraz z rowerem pod autobus. Chłopiec doznał rozległych obrażeń ciała. Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków uznał, że kierujący autobusem nie miał możliwości uniknięcia wypadku. Dochodzenie zostało umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
Rodzice chłopca nie mieli świadomości, że ich dziecku należy się odszkodowanie. Po 5 latach matka chłopca spotkała pośrednika odszkodowawczego, który uświadomił jej, że istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania na rzecz chłopca z polisy OC kierującego autobusem, gdyż w myśl obowiązujących przepisów małoletni do ukończenia 13 lat nie ponosi odpowiedzialności za szkodę.
PZU SA przyjął odpowiedzialność, stosując jednocześnie 80% przyczynienia.
Finalnie zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz Poszkodowanego 100.000,00 zł tyt. zadośćuczynienia i comiesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 200,00 zł, zmniejszając przyczynienie do 50%.

Źródło –  VOTUM S.A.