Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 25 listopada 2010 r. została podjęta uchwała o przyjęciu w poczet członków KIG Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Dla PIDiPO przyjęcie do KIG stanowi nie tylko istotne podniesienie prestiżu organizacji i zwiększenie znaczenia jej opinii o przyszłym kształcie rynku odszkodowawczego, ale również perspektywę na pogłębianie kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami z branż świadczących usługi komplementarne dla doradztwa odszkodowawczego. Istotne znaczenie ma dla nas również promowanie społecznej wrażliwości biznesu, tak ważnej w sektorze świadczącym się usługi dla osób najdotkliwiej dotkniętych przez los. PIDiPO skupia obecnie blisko 130 przedsiębiorców.