Dnia 25.11.2010 r. odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej „Szkody osobowe z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi”. Konferencja, która przez uczestników została zgodnie uznana za wydarzenie bardzo udane i potrzebne była okazją do prezentacji aktualnych wizji ubezpieczeniowego orzecznictwa lekarskiego oraz jego standardów, a także rehabilitacji poszkodowanych, jako sposobu najpełniejszego przywracania poszkodowanych w wypadkach do życia społecznego.

Po raz kolejny na ubezpieczeniowej konferencji kancelarie odszkodowawcze były już nie tylko przedmiotem pojawiającym się w tle, ale również aktywnym podmiotem dyskusji. Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa w dyskusji podkreślił, że obok ubezpieczycieli również doradcy odszkodowawczych są zainteresowani zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej.  Zapraszamy do lektury obszernej relacji w Dzienniku Ubezpieczeniowym.