Stowarzyszenie ProMotor opublikowało 20 stycznia 2011 r. raport „Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009„. Jak wynika z analiz przedstawionych w Raporcie można się spodziewać wzrostu składek za OC komunikacyjne, gdyż ich obecny poziom nie odpowiada kosztom ubezpieczycieli wynikającym z rosnących wypłat za szkody osobowe. Wśród czynników determinujących ten wzrost wskazano obok praktyki sądów powszechnych, rosnących kosztów leczenia i rehabilitacji rolę doradztwa odszkodowawczego i jego wpływ na świadomość odszkodowawczą społeczeństwa.  Raport opierał się m.in. na danych od zakładów ubezpieczeń i doradców odszkodowawczych, w tym członków PIDiPO Votum S.A. i Auxilia, a jednym z członków zespołu opracowującego raport pod kierownictwem prof. Jana Monkiewicza był prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa.

Raport jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem w Polsce i pokazuje nasz rynek na tle innych państw europejskich, wskazując, że w porównaniu z wieloma z nich zarówno ilość zgłaszanych roszczeń za szkody osobowe w stosunku do ilości polis OC (szkodowość), jak i stosunek wypłat za szkody osobowe w stosunku do wszystkich wypłat są u nas na niskim poziomie. Można się spodziewać, że w najbliższych latach różnice te będą się niwelować, co będzie jednym z czynników dalszego dynamicznego rozwoju branży odszkodowawczej.

Szkody osobowe, Polska na tle 16 państw europejskich będących członkami CEA

częstość szkód: Polska 0,2%, w państwach CEA 1,1%
udział szkód osobowych w wypłatach z OC komunikacyjnego: Polska ok. 15%, państwa CEA 52,3%

Więcej na temat raportu na stornie ProMotor.