Zachęcamy wszystkich członków PIDiPO do udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor” oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Przedstawiamy szczegóły zaproszenia:

Profesjonalna, rzetelna i sprawna kompensacja szkód wynikłych z wypadków samochodowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań obecnego rynku ubezpieczeniowego, będąc jednocześnie kluczem do sukcesu w budowie zadowolenia po stronie konsumentów z jego usług, a co za tym idzie poprawy w ocenie społecznej wizerunku branży ubezpieczeniowej. Skala skomplikowania postępowań likwidacyjnych, konieczność ustalania, określania i dowodzenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy a następnie będącej jej pochodną odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela w ubezpieczeniach komunikacyjnych, a także różnorodność stosowanych i występujących w obrocie systemów naprawiania szkód komunikacyjnych, powoduję potrzebę ich standaryzacji, a z czasem prawdopodobnie ujednolicania w ramach struktur Unii Europejskiej. Dlatego warto szerzej poznać i ocenić występujące na świecie rozwiązania systemowe, a także podejmować dyskusję nad możliwością wykorzystywania alternatywnych, a jednocześnie sprawdzonych i wypracowanych przez lata poszczególnych rozwiązań czy też całościowych modeli stosowanych w innych krajach.

Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor” oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej po raz kolejny pragną zainicjować debatę, która stanie się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń międzynarodowych w zakresie alternatywnych dla tradycyjnych modeli kompensacji szkód komunikacyjnych skupiając się głównie tym razem na modelu „no-fault” (bez konieczności ustalania winy).

Okazją do poznania i rozważenia wskazywanych rozwiązań jest druga w tym cyklu wspólna Konferencja pt.:

„Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych”
Szczegóły w linku:

http://www.rzu.gov.pl/z-prac-biura/Zapraszamy_na_miedzynarodowa_Konferencje___Nowoczesne_rozwiazania_w_zakresie_kompensacji_szkod_komunikacyjnych_____Warsz__3063

W Konferencji swój udział potwierdzili zarówno przedstawiciele uznanych zagranicznych ośrodków akademickich jak prof. Barbara Billingsley z University of Alberta w Edmonton, z Kanady, prof. Caroline van Schoubroeck – z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, prof. Laureen Regan z Temple University, w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych jak i krajowych uczelni specjalizujących się w prawie odszkodowawczym oraz ubezpieczeń gospodarczych jak prof. Ewa Bagińska reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Gdański, prof. Eugeniusz Kowalewski oraz dr Katarzyna Ludwichowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W gronie prelegentów w spotkaniu tym wezmą również udział eksperci z rynku skandynawskiego jak Matts Nordell, Roger Stenseth oraz Ginnie Viberg reprezentujący kolejno szwedzkie, norweskie i duńskie biura ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Na konferencję zaproszono również uznanych krajowych ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, branżowych samorządów gospodarczych oraz konsumentów.

Do objęcia konferencji patronatem zaproszono Rzecznika Ubezpieczonych oraz The Geneva Association for the Study of Insurance Economics.

Oczekujemy, że podczas konferencji reprezentanci różnych zainteresowanych podmiotów rynku wskażą na nurtujące ich kwestie, z którymi borykają się podczas procesów likwidacji szkód komunikacyjnych szczególnie ustalając zakres odpowiedzialności sprawcy i jego ubezpieczyciela. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i podzielenia się swoimi przemyśleniami na prezentowane podczas konferencji zagadnienia.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 marca 2011 r. w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.00 – 15.30.

Uczestnikom Konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (polski – angielski – polski), najnowszy raport Stowarzyszenia Promotor poświęcony szkodom osobowym, dostęp do materiałów pokonferencyjnych oraz lunch.