Zachęcamy wszystkich członków PIDiPO do udziału w konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point.

Zadośćuczynienia to temat bardzo ważny dla rynku ubezpieczeniowego. Zarówno zadośćuczynienia związane z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jak i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej są w praktyce poważnym wyzwaniem zarówno dla reprezentujących poszkodowanych kancelarii odszkodowawczych oraz adwokatów i radców prawnych, jak i stojących po stronie zobowiązanych ubezpieczycieli.
Problemem jest kwalifikacja roszczeń, wyznaczenie standardu służącego do określania wysokości uzasadnionego roszczenia, czy nawet krąg podmiotów, którym zadośćuczynienie przysługuje.
W ciągu dwóch dni konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point temat zadośćuczynień będzie dyskutowany w gronie najlepszych specjalistów w Polsce. Praktyczne spojrzenie przekażą m.in. przedstawiciele ubezpieczycieli, firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

– podstawy prawne: art. 445 k.c., art. 446 k.c., art. 448 k.c.
– komu i ile
– przedawnienie roszczeń
– zadośćuczynienia a odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
– przypadki sądowe
– doświadczenia i oczekiwania rynku
– doświadczenia UFG i Rzecznika Ubezpieczonych

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
— piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
— piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni prowadzący szkody osobowe zarówno po stronie poszkodowanych, jak i zobowiązanych

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 – wtorek, 15 marca 2011 r.
12:30 Rejestracja
12:30 Lunch
13:30 Rozpoczęcie konferencji
13:30 Kryteria szacowania wysokości zadośćuczynienia za szkodę na osobie (art. 445 § 1 k.c.)

Jakub Nawracała, Concordia, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

14:50 Przerwa kawowa
15:05 Wycena krzywdy doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego. Rozbieżności w jej ocenie na tle orzecznictwa sądowego i doświadczeń UFG

Magdalena Barcicka, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

• zakres opinii medycznych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń składanych przez osoby poszkodowane.
• rozbieżność standardów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do oceny odniesionych obrażeń ciała i ich następstw oraz wynikające z tego problemy.
• przykładowe orzecznictwo sądowe w szkodach osobowych.
• podsumowanie

16:25 Przerwa kawowa
16:40 Przyczynienie się poszkodowanego jako determinanta wysokości zadośćuczynienia

Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

• koncepcja przyczynienia poszkodowanego w prawie polskim,
• przyczynienie – kategoria winy czy sprawstwa
• sposoby dokonywania oceny przyczynienia
• przyczynienie poszkodowanych małoletnich
• wpływ przyczynienia na wysokość zadośćuczynienia

18:00 Zakończenie pierwszego dnia
19:00 Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 – środa, 16 marca 2011 r.
8:00 Śniadanie
9:00 Rozpoczęcie drugiego dnia
9:00 Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego

Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

• cechy zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.
• ustalenie wysokości zadośćuczynienia
• krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia
• relacje zadośćuczynienia z innymi świadczeniami
• kierunki judykatury w odniesieniu do zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.

10:20 Przerwa kawowa
10:35 Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego – od kiedy do kiedy

Bartłomiej Krupa, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

• zagadnienia czasu obowiązywania regulacji prawych
• przedawnienie roszczeń

11:55 Przerwa kawowa
12:10 Zadośćuczynienie po śmierci

Marta Rutkowska, Compensa, PZM

• czy przysługuje każdemu najbliższemu członkowi rodziny?
• czy przysługuje każdemu w równej wysokości?
• czy można zarobić na śmieci najbliższego członka rodziny

13:30 Zakończenie konferencji
13:30 Lunch

Tylko dla członków PIDIPO dodatkowy rabat szkoleniowy. Informacje można uzyskać wysyłając wiadomość na adres biuro@pidipo.pl