Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z 17.08.2011 rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu w zakresie wydłużenia vacatio legis nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Podstawowym problemem będącym przesłanką projektu było zagadnienie podwójnego ubezpieczenia OC. Przy tej okazji wprowadzono jednak szereg korektur dotyczących zagadnienia likwidacji szkód. Warto podkreślić wprowadzenie po stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązku udostępniania dokumentacji z akt postępowania likwidacyjnego, co postulowała m.in. PIDiPO (UFG niedoregulowane cz. 1, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7/8 2010). Zgodnie z projektem, ustawa po podpisaniu ma wejść w życie w zasadniczej części 11 lutego 2012.