Jak podaje Rzeczpospolita i Dziennik Ubezpieczeniowy Rzecznik Ubezpieczonych wystosował do Sądu Najwyższego wniosek, którego rozstrzygnięcie może zrewolucjonizować rynek doradztwa odszkodowawczego. Według  danych Dziennika pytanie dotyczy rozstrzygnięcia następującego zagadnienia: Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przedsądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Jak wynika z badań Biura Rzecznika Ubezpieczonych orzecznictwo w tej kwestii jest rozbieżne i w części wyroków sądy zasądzały poszkodowanym również zwrot kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń od zakładu ubezpieczeń na drodze przedsądowej.  W kierunku interpretacji prokonsumenckiej, zakładającej zasadność takiego roszczenia wypowiada się m.in. uznany ekspert prawa ubezpieczeniowego dr Marcin Orlicki, wskazując że jest to standardem w postępowaniu sądowym. Z kolei redaktor Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda komentuje złożenie przez Rzecznika pytania prawnego odnosząc się do zaniżania wysokości wypłat w przypadku szkód osobowych i podkreśla, że  sukces kancelarii odszkodowawczych jest tylko i wyłącznie efektem działań samych ubezpieczycieli. Zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika za reprezentację w postępowaniu przedsądowym jest standardem w części państw Europy zachodniej m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

O dalszych szczegółach dotyczących tej kluczowej dla rynku odszkodowawczego kwestii będziemy informować na bieżąco.