Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zawarła z TU Compensa S.A. generalną umowę ubezpieczenia OC na kolejny rok. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności zawodowych stanowi dla klientów podmiotów zrzeszonych w Izbie dodatkowe zabezpieczenie jakości świadczonych przez nie usług, jak ma to miejsce w przypadku adwokatów czy radców prawnych na których ciąży prawny obowiązek w tym zakresie, przy czym suma ubezpieczenia każdego z doradców została określona na 1 mln zł.
– Jesteśmy przekonani, że kontynuacja zaoferowanej nam ochrony ubezpieczeniowej jest nie tylko wynikiem dojrzałego i wolnego od uprzedzeń podejścia naszego Partnera, ale również bezszkodowego przebiegu dotychczasowego okresu ubezpieczenia, co poczytujemy za efekt dbałości o standardy i bezpieczeństwo naszych klientów – wskazuje Bartłomiej Krupa – Prezes PIDiPO.