Dziennik Gazeta Prawna w wydaniu z dnia 19 czerwca 2012 r. (str. B12) donosi, że Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko EuCO o uznanie za niedozwolone postanowień wzorca umowy o dochodzenie roszczeń zawieranych przez spółkę z klientami z (sygn. akt ACa 1321/11). Sąd uznał za niedozwolone postanowienia przewidujące, że w razie wątpliwości przyjmuje się, że każde odszkodowanie uzyskane przez poszkodowanego od podpisania umowy jest wynikiem działania zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Drugi z zakwestionowanych zapisów dotyczył zapłaty wynagrodzenia w przypadku wypowiedzenia umowy, którego konstrukcja została uznana za narzuconą jednostronnie karę umowną.

Więcej na temat uchybień spotykanych w umowach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych można znaleźć w publikacji Uchybienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w branży doradztwa odszkodowawczego – analiza na podstawie wybranych wzorców umownych.