Dnia 29 czerwca 2012 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło następujące zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia: Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1152) w zw. z art. 922 § 1 k.c. prawo dochodzenia od następców prawnych posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego przez ten zakład z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowania, jeżeli kierujący posiadacz pojazdu wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu i zmarł przed wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?

Zagadnienie to obecnie budzi wątpliwości i pomimo, że dług powstaje po dacie otwarcia spadku, a więc nie powinien go obciążać, tym bardziej, że ma charakter osobisty, nie należą do rzadkości sytuacje gdy ubezpieczyciele dochodzą go od spadkobierców sprawcy wypadku. Problem ten nie dotyczy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który na podstawie Statutu przyjął regulamin umarzania wierzytelności przewidujący odstąpienie od roszczeń w takiej sytuacji.

Więcej na temat kwestii obciążenia spadku regresem można przeczytać w publikacji Wojciecha Basiewicza z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. w dziale Publikacje.