W dniach 19-20 września 2012 r. w Warszawie odbędzie się po raz dziesiąty forum ubezpieczeń. Spotkanie będzie poświęcone strategiom i przyszłości rynku ubezpieczeń. Obok tematyki ubezpieczeń dierct, współpracy z pośrednikami, czy bancassurance pojawią się również zagadnienia bliżej związane z likwidacją szkód, takie jak nadzór w ubezpieczeniach i determinanty rentowności.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych będzie omawiana współpracy z kancelariami odszkodowawczymi, ich rola na rynku i możliwość ich ujęcia w ramy prawne. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych będzie reprezentowana przez prezesa Bartłomieja Krupę.

Dla członków PIDiPO przewidziano 25 % rabat od ceny za uczestnictwo. Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatorów.