Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK Toruń uruchamiają w roku akademickim 2013/2014 ,,Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego”

Studium ma przygotowywać  słuchaczy przede wszystkim do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego (np. bankowość). Ponadto Studium ma stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń czy studentów. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie kursu obejmie: 1) podstawy nauki o ryzyku oraz charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie (w tym m.in. nadzór ubezpieczeniowy, przestępczość ubezpieczeniowa etc.); 2) szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń; 3) drobiazgowe i pełne omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń (w tym cywilne prawo ubezpieczeniowe i prawo zamówień publicznych); 4) szczegółowa i wyczerpująca analiza nowoczesnych produktów oferowanych w sektorze ubezpieczeń (w tym bancassurance i D&O) oraz; 5) kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego (łącznie z aspektami podatkowymi oraz etycznymi). Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymają stosowny certyfikat. Studium może być zaliczane na poczet obowiązkowych szkoleń dla konkretnych grup zawodowych (m.in. brokerzy ubezpieczeniowi i agenci) wynikających ze stosownych ustaw.

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków wszystkich uczelni, w tym absolwenci studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata). Słuchaczami będą przede wszystkim pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci / brokerzy), pracownicy zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji, kancelarii prawnych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń

,,Siłą” Studium będzie przede wszystkim wykwalifikowana kadra – wybitni naukowcy z wielu ośrodków akademickich w kraju oraz znani w środowisku ubezpieczeniowym przedstawiciele instytucji rynku, organów i urzędów a także praktycy (radcowie prawni, brokerzy).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie WWW:

http://www.law.umk.pl/index.php#607