W dniu 9 czerwca br. w Warszawie w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniu dokumentacji medycznej w szkodach osobowych. Tematykę związaną z istotą dokumentacji medycznej, jej znaczeniem w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i charakterem prawnym przedstawią uznani eksperci rynku ubezpieczeniowego. Jednym z prelegentów będzie dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, mec. Justyna Halaś, która omówi problematykę związaną z dokumentacją medyczną w postępowaniu odszkodowawczym.

Podczas konferencji zostaną ponadto przedstawione zagadnienia związane z aspektami formalno–prawnymi w ubezpieczeniach osobowych, w tym z uwzględnieniem zasad związanych z prowadzaniem prawidłowej dokumentacji medycznej przez lekarzy oraz jej rolą w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach osobowych. Dodatkowo w ramach konferencji zostanie zaprezentowana tematyka związana z rolą dokumentacji medycznej w sądowym procesie o naprawienie szkody na osobie, a także zagadnienie fraudów w szkodach osobowych i roszczeniach z ubezpieczeń na życie oraz rola i rodzaje dokumentacji medycznej wykorzystywanej w procesie likwidacji szkód osobowych.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie organizatora:

http://insurancemeetingpoint.com/konf/2014_osobowe_dokumentacja.html

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Insurance Meeting Point przewidziało dodatkowy 20% rabat!