Dnia 06.05.2014 r. w obszernej publikacji „Spór o interpretację uchwały Sądu Najwyższego. Będą skargi do resortu” autorstwa Joanny Kowalskiej DGP poinformował o inicjatywie członków PIDiPO będącej reakcją na praktykę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG pomimo treści Uchwały Sądu Najwyższego dnia 29 października 2013 r., (sygn. III CZP 50/13) wciąż przyjmuje krótszy, 3-letni, termin przedawnienia w szkodach spowodowanych przez nieustalonych sprawców.

Jak relacjonuje DGP, resort finansów deklaruje, że w razie stwierdzenia, iż zadania Funduszu są wykonywane z naruszeniem prawa, można spodziewać się interwencji. Fundusz odpiera zarzuty, jednakże ich zasadność potwierdzają eksperci z Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz znawca prawa ubezpieczeniowego – prof. Marcin Orlicki, który twierdzi, że próby odczytania uchwały w sposób odmienny od jej sensu są skazane na niepowodzenie